בתמיכת הקרן הלאומית למדעים

מענק 1717/19

ISF Grant 1717/19

תלמוד ירושלמי
Talmud Yerushalmi

מהדורה דיגיטלית

בעריכת פרופ׳ מנחם כ״ץ


בהשתתפות הלל גרשוני

פיתוח אתר ע״י ירון בר

Digital critical edition

Edited by Prof. Menachem Katz


With the participation of Hillel Gershuni

Site developed by Yaron Bar

The edition is being prepared... for updates, ideas and cooperation suggestions click here

© 2021